Nagradna igra – Podarjamo VacuuBlend blender

V okviru Smuti izziva s Presnico in Zlato ptičko prirejamo nagradno igro »Podarjamo VacuuBlend blender.« Med vsemi prijavljenimi na smuti izziv (preko spletnih strani) med 15. 1. 2020 in 21. 1. 2020, bomo podelili 2x vakuumski bullet blender VacuuBlend.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »Podarjamo VacuuBlend blender«

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Podarjamo VacuuBlend blender« v okviru smuti izziva je Presnica d.o.o., Okrogarjeva 9, 1231 Ljubljana Črnuče (v nadaljevanju organizator).

2. SODELUJOČI

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so se prijavili na Smuti izziv s Presnico in Zlato ptičko preko spletnih strani smutiizziv.presnica.com in www.zlatapticka.si/smuti-izziv, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
  • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
  • niso zaposleni oz. njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju Presnica d.o.o., Okrogarjeva 9, 1231 Ljubljana Črnuče, in
  • niso pravne osebe.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

3. NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od:

– 8. 1. 2020 do vključno 21. 01. 2020 do 15:59:59 ustrezno upoštevali 5. člen pravil in pogojev nagradne igre »Podarjamo VacuuBlend blender«

4. NAGRADNI SKLAD

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal dva nagrajenca, ki bosta prejela po:

  • 1x vakuumski bullet blender VacuuBlend,

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

5. POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri se mora sodelujoči:

s svojim email naslovom.

Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje preko obeh povezav, nagrajen pa je lahko samo enkrat.

6. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator do:

  • 23. 01. 2020 naključno izžrebal 2 nagrajenca, ki bosta prejela vakuumski bullet blender VacuuBlend,

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil v naslednjem tedenskem mailu v okviru smuti izziva in v Facebook skupini Smuti izziv s Presnico. Nagrajenca bosta pozvana, da se najkasneje v dveh dneh od obvestila odzoveta in pošljeta vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, domači naslov, kontaktno telefonsko številko in davčno številkoV primeru, da se nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

8. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov, davčno številko, kontaktno telefonsko številko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 7, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: info@presnica.com.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

10. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

11. SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s prijavo na smuti izziv.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo na spletni strani www.presnica.com in v Facebook skupini Smuti izziv s Presnico https://www.facebook.com/groups/785495751932318/, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi email naslovi, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognili zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na spletni in Facebook strani skupine Smuti izziv.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: info@presnica.com