Odstop od pogodbe

 

Pravica do odstopa od pogodbe Kupec (potrošnik v smislu določil Zakona o varstvu potrošnikov) lahko v 14 dneh po prevzemu blaga prodajalcu pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe za nakup blaga, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe, zapečatenih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat ter v drugih primerih določenih z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Obrazec o odstopu od pogodbe si lahko kupec  prenese tukaj in ga izpolnjenega pošlje prodajalcu po elektronski pošti, na naslov: info@presnica.com. Po prejemu izpolnjenega obrazca o odstopu od pogodbe, ali pisne izjave z navedbo ustreznih podatkov za kupčev odstop od pogodbe (ime in priimek kupca, naslov kupca, e-mail naslov, številka in datum njegovega naročila, datum prejema naročila, in njegova telefonska številka) prodajalec kupcu pošlje potrdilo o prejetem obvestiiu o odstopu kupca od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec prejeto blago vrniti prodajalcu v roku za odstop od pogodbe:  v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je kupec obvestil prodajalca o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom tega 14-dnevnega roka. Kupec mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano, v originalni embalaži, z vso spremljajočo dokumentacijo in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Vračilu je potrebno obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa za vrnjeno blago in osebne podatke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Kupec mora blago vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga.  Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od tedaj, ko bo prodajalec prevzel vrnjeno blago.

Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na transakcijski račun kupca. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Na TRR kupca se vrne le vplačani znesek.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in neskladnosti blaga (stvarnih napak) natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.